Integracja Sensoryczna - Rzeszów

Terapia ręki

Służy podnoszeniu sprawności grafomotorycznej.
Przeznaczona jest dla dzieci, które:

  • Mają trudności szkolne z powodu niskiego poziomu czynności grafomotorycznych (techniki i tempa pisania, nieczytelnego pisma, problemy z nauką przedmiotów, których opanowanie wymaga sprawności manualnej: geometria, prace techniczne itp.)
  • Niechętnie podejmują czynności manualne (rysowanie, lepienie z plasteliny, manipulacja drobnymi przedmiotami) i samoobsługowe (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł itp.)
  • Mają zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżony lub podwyższony tonus mięśniowy)
  • Wykazują problemy z koordynacją obu rąk lub ogólną koordynacją wzrokowo - ruchową
  • Zbyt wolno lub zbyt szybko i niedbale wykonują czynności manualne
  • Niechętnie dotykają nowych faktur
  • Same dostarczają sobie silnych bodźców dotykowych, bądź domagają się tego (np. uciskanie dłoni, siadanie na nich, zaciskanie dłoni na przedmiotach lub uderzanie nimi