Integracja Sensoryczna - Rzeszów

Dla kogo ta metoda

Dla dzieci:

 • mających trudności szkolne (trudności z czytaniem , pisaniem, ortografią, trudności z koncentracją uwagi),
 • wykazujących opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju ruchowym,
 • z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne) jako działanie profilaktyczne, które podjęte we wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • z nadpobudliwością psychoruchową (adhd),
 • z zaburzeniami uwagi (add),
 • z upośledzeniem umysłowym ,
 • z zespołem downa,
 • z autyzmem,
 • z zespołem aspergera,
 • z mpdz (mózgowe porażenie dziecięce),
 • z kruchym chromosomem x.
 • dzieci z trudności w uczeniu się
 • autyzm
 • adhd
 • bez stwierdzonych chorób, a przejawiających niepokojące zachowania

Na rysunku poniżej przedstawione są niektóre z objawów zaburzeń integracji sensorycznej.